Prettige start is ’t halve werk

Omdat u natuurlijk niet alleen wilt afgaan op het goede ‘buik’gevoel dat wij u geven, bieden wij u met onze Dienstenwijzer en Algemene Voorwaarden inzicht in onze organisatie en uw en onze rechten en plichten

Dienstenwijzer / Privacystatement
Onze dienstenwijzer geeft aan welke diensten wij verlenen. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht om deze dienstenwijzer aan u te verstrekken voordat wij met u een overeenkomst aangaan.

Met deze dienstenwijzer geven wij u een helder inzicht in onze legitieme registraties en werkwijze, uw en onze rechten en plichten. Wel zo’n prettig startpunt toch?

Download Dienstenwijzer
Download Privacystatement

Naast onze dienstenwijzer vindt u hieronder ook onze dienstverleningsdocumenten (DVD’s) welke inzicht geven in de wijze waarop wij werken en hoe onze kostenstructuur is opgebouwd:

Download hier de verschillende Dienstverleningsdocumenten per rubriek:

DVD Hypotheken

DVD Pensioenen

DVD Risico

DVD Vermogen

DVD AOV

Algemene Voorwaarden
Door veranderingen in de wet en regelgeving wordt het behartigen van de belangen van onze relaties op het gebied van financiële dienstverlening steeds complexer. Wij vinden het belangrijk dat al onze relaties weten onder welke condities wij onze werkzaamheden verrichten. Om die reden hebben wij algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden.

Download Algemene Voorwaarden

Klantprofiel

Uw financiële planning staat of valt met de informatie die wij van u ontvangen. Het klantprofiel helpt hierbij.

Download klantprofiel

Waarom een klantprofiel aanmaken?
De Wet op het financieel toezicht stelt door middel van het onderdeel Zorgplicht een Klantprofiel verplicht om tot verbeterde risicoperceptie en productselectie te komen.

Een Klantprofiel bestaat uit drie categorieën zijnde Doelstellingen, Kennis en ervaring & Risicobereidheid.

Heeft u nog vragen? Stel ze ons.